26-28 września 2018

POLSKI KONGRES REOLOGII - ŁÓDZ 2018

pod patronatem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz JM Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Sławomira Wiaka

uni export rhl service anton paar a.p.i.

Sponsorzy:

Informacje dla autorów

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA STRESZCZENIA:
Streszczenia należy przygotować w języku polskim i angielskim. Tekst powinien być przygotowany w edytorze Word 2003 lub nowszym - format .doc lub .docx. Streszczenie powinno zawierać: wprowadzenie, metody i wyniki badań oraz wnioski. Opcjonalnie istnieje możliwość dodatkowego umieszczenia kilku pozycji literatury oraz dodania rysunku lub tabeli.

Przy przygotowywaniu streszczenia prosimy posłużyć się szablonem:
- Szablon Streszczenia w formacie .doc
- Szablon Streszczenia w formacie .docx

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PLAKATU:
Maksymalny rozmiar plakatu to 1000 mm (wysokość) na 707 mm (szerokość) - format B1. Możliwe jest jedynie pionowe ustawienie plakatu. Tekst plakatu powinien być czytelny z odległości ok 1 m.