26-28 września 2018

POLSKI KONGRES REOLOGII - ŁÓDZ 2018

pod patronatem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz JM Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Sławomira Wiaka

uni export rhl service anton paar a.p.i.

Sponsorzy:

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
- prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
Wiceprzewodnicząca:
- dr hab. inż. Magdalena Orczykowska
Członkowie:
- dr hab. inż. Jerzy Sęk
- dr inż. Mariola Błaszczyk
- dr inż. Piotr Owczarz
- dr inż. Jarosław Sowiński
- dr inż. Wojciech Strzelecki
- mgr inż. Anna Rył
- mgr inż. Patryk Ziółkowski