26-28 września 2018

POLSKI KONGRES REOLOGII - ŁÓDZ 2018

pod patronatem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz JM Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr. hab. inż. Sławomira Wiaka

uni export rhl service anton paar a.p.i.

Sponsorzy:

Conference Venue

The Polish Congress of Rheology 2018 will be held at the Borowiecki Hotel in Lodz, Poland.


BOROWIECKI Hotel
7/9 Marcina Kasprzaka Street
91-078 Lodz, Poland